Press "Enter" to skip to content

Novější systémy

Novější a nejnovější systémy garážových vrat , otevíraných nahoru, již nepracují s jednodílným velkým křídlem, vyklápěným směrem vzhůru pod strop. Při použití lehčích materiálů, než byla tradiční ocel a pozinkovaný plech by se dalo i toto jistě vylepšit, ale vývojová myšlenka šla naštěstí trochu jiným směrem. Povedlo se zcela vyřadit poměrně náročný na sílu, švih a hlavně správné načasování vhodného momentu, kdy se křídlo dostávalo do horní krajní polohy i jistou nešikovnost při zavírání a zamykání křídla ve spodní (zavřené) poloze.

Rozdělení celku na díly

Základní myšlenky si vzala za inspiraci systém rolet, které fungovaly již před mnoha desetiletími. K tomu inspirace ze současného provedení rolet (myslíme tedy zejména venkovní). Proč celé křídlo nerozdělit také na části? Vznikla tak sekční a lamelová provedení.