Press "Enter" to skip to content

První kroky k větší civilizaci

Snad nejvýznamnější krok, který tato země učinila v letech po převratu 1989 směrem k nejrozvinutějším zemím světa, nebyla demokracie a politický systém, nebo snad zlepšení životní úrovně obyvatelstva a zlepšení kvality života vůbec. Snad jediný pozitivní posun nastal v uvádění přísnějších evropských norem pro ochranu životního prostředí do praxe. To a možnost uvolnit prostor podnikavosti českých lidí zůstává dodnes jedním z mála opravdu pozitivních přínosů takzvané demokracie.

Čistější vlast

Je neoddiskutovatelné, že zejména snaha o vstup do Evropské unie, jakkoliv motivována hlavně ekonomickými důvody tehdejšího establishmentu, dirigovaného ze zákulisí novodobými zbohatlíky a vidinou odstranění celních a jiných bariér i možností dostat peníze z evropských fondů, přinesla nejvíce dobrého hlavně životnímu prostředí. Šlo zejména o hospodaření s pevnými odpady, dále o vodovody, Kanalizace , čističky vod, odsíření průmyslových podniků a podobně.